نحوه پرس کردن سوکت شبکه

نحوه پرس کردن سوکت شبکه

پرس سوکت شبکه 7 مرحله ساده دارد که با دقت میتوانید در کمترین زمان یک سوکت شبکه بدون نقص را پرس کنید.
قبل از فراگیری پرس زدن سوکت شبکه باید تفاوت نوع کابل های شبکه را بیاموزید.
کابل های شبکه سه نوع کلی دارند:
1- کابل شبکه CAT5
2- کابل شبکه CAT6
3- کابل شبکه CAT7

که در بازار بیشتر کابل CAT5 و CAT6 یافت می شود و در اکثر پروژه های و سیستم ها از این دو نوع کابل استفاده میشود
البته از CAT6 بیشتر.
دو راه تشخیص این دو کابل از ظاهر کابل:
اول – همیشه و در صد در صد کابل های استاندارد بر روی کابل شماره و مدل کابل چاپ شده است
دوم – ضخامت کابل CAT5 همیشه کمتر و نازک تر از کابل CAT6 است.
حال بعد از تشخیص نوع کابل باید از سوکت مربوط به همان کابل استفاده کنیم

روش تشخیص سوکت خام CAT5 از CAT6:

با کمی توجه به سوکت ها مشاهده خواهید کرد که در سوکت از نوع CAT5 دندانه های داخلی سوکت همگی به یک شکل
کنار هم ردیف شده اند ولی در سوکت CAT6 دندانه ها به صورت یکی در میان روی هم قرار دارند و ضخامت و فاصله بین
دندانه ها از هم بیشتر است.

مرحله اول :
بعد از مشخص شدن نوع کابل و سوکت اقدام به بریدن روکش سیم به اندازه 2 سانتیمتر میکنیم

مرحله دوم :
بعد از خارج کردن روکش از سیم با 8 عدد رشته کابل رنگی به هم تابیده شده مواجه میشوید.
رنگ های کابل ها عبارتند از :
سفید با خط نارنجی – نارنجی – سفید با خط سبز – سبز- سفید با خط آبی – آبی – سفید با خط قهوه ای – قهوه ای
باید کابل هارا از هم جدا کرده و تاب آنها بگیریم تا همه کابل ها صاف و یکدست باشند

مرحله سوم :
معمولا یک جدا کننده پلاستیکی که وظیفه محافظت و جدا کردن کابلهای داخلی را دارد در کابلهای شبکه وجود دارد.
برای زدن سوکت باید آن را از ته بچینید ، سعی کنید نا میتوانید آن را از بیخ و انتهای جایی که سیم چین شما امکان چیدن
آن را دارد بچینید ، توجه داشته باشید کههنگام چیدن آن رشته های کابل را نچینید یا زخمی نکنید.

مرحله چهارم :
بعد از صاف کردن و گرفتن تاب رشته های رنگی کابل آنها را باید به ترتیب در کنار یکدیگر بچینید.

در کابل های شبکه حالت های مختلفی برای چیدمان رنگ ها کنار یکدیگر وجود دارد که ما با دو نوع آنها بیشتر کار نداریم.
حالت معمولی که مثلا برای اتصال یک کامپیوتر به مودم یا یک دوربین به NVR یا سوئیچ استفاده می شود.
حالت کراس crossover که مثلا برای اتصال دو کامپیوتر به صورت مستقیم و بدون دستگاه واسطه انجام میشود.
رنگ بندی کابل شبکه معمولی در این آموزش به شما نشان داده شده است به این ترتیب است :
1-سفید با خط نارنجی 2- نارنجی 3-سفید با خط سبز 4-آبی 5- سفید با خط آبی 6- سبز 7- سفید با خط قهوه ای 8- قهوه ای

یک موضوع مهم :

اگر در شرایطی قرار دارید که به هر دلیل امکان تعویض سوکت ها در صورت اشتباه بودن ترتیب رنگ وجود ندارد میتوانید
به همان ترتیب اشتباه سر دیگر کابل را رنگبندی کنید و سوکت بزنید . اصولا در نوع معمولی کابل شبکه باید ابتدا و انتهای
دو سر سوکت ها مطابق با هم باشد و هر ترتیبی که یک سر کابل دارد همان ترتیب را در این سر کابل هم داشته باشد ،
که در رنگبندی ذکر شده حالت استاندارد را عنوان کردیم. ولی این روش فقط در شرایط اضطراری توصیه
میشود و روش استاندارد و اصولی نیست .

رنگبندی کابل شبکه معمولی :

رنگبندی کابل شبکه کراس :

دقت داشته باشید که در هر حالتی پین شماره یک باید همان رنگ اول باشد یعنی در کابل شبکه معمولی پین شماره یک
شما رنک سفید با خط نارنجی می شود.

مرحله پنجم :
بعد از چیدن صحیح رشته ها کنار یکدیگر مقداری از سر آنها را توسط سیم چین تیز یا همان سیم چین تعبیه شده در آچار
سوکتزن میچینیم تا همه رشته ها هم اندازه باشند.

مرحله ششم:
در این قسمت نوبت به جا زدن سوکت خام میرسد.
توجه داشته باشید که بعد از چیدن صحیح رشته ها کنار یکدیگر انگشت شصت خود را باید روی آنها نگه دارید تا جا به جا
نشوند و به همان صورت رشته ها را بهسمت داخل سوکت هدایت کنید . در اینجا باید باز هم به جهت سوکت دقت کنید که
پین شماره یک از رنگ سفید با خط نارنجی شروع می شود.

مرحله هفتم :
بعد از هدایت رشته ها در سوکت خام نوبت به پرس سوکت میشود.
منتها قبل از این کار از رسیدن رشته ها به انتهای سوکت یعنی همان قسمت فلزی اطمینان پیدا کنید.

الان شما یک سوکت شبکه را پرس کردید.
برای اطمینان از اتصال صحیح کابل ها در صورت نیاز میتوانید از دستگاه تستر شبکه استفاده کنید.
اگر کابل از نوع معمولی باشد باید چراغ های دستگاه هر کدام با عدد روبروی خود روشن شود .
اگر هر کدام روشن نشد بدانید که آن سوکت ایراد دارد و ممکن است یک یا چند رشته آن به درستی با فلز سر سوکت
اتصال نداشته باشد.
اگر هم دستگاه حالت کراس را نشان داد بدانید که در ترتیب رنگها اشتباه کردید و باید بررسی کنید و بعد از پیدا کردن ایراد
سیم را چیده و یک سوکت جدید بزنید.